• U moet een wanbetaler eerst in gebreke stellen.
    Download hiervoor hieronder gratis de aanmaning
  • In een aanmaning moet u de hoogte van de incassokosten vermelden.
    Bereken hieronder hoe hoog de kosten zijn.

Wat moet u zelf doen?

Wanneer u nog geld van iemand krijgt (of u nu particulier of ondernemer bent) moet u een partij eerst in gebreke stellen. Enkele uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld in leveringsvoorwaarden) moet u de tegenpartij eerst een redelijke termijn geven om alsnog te betalen. Een redelijke termijn is meestal  14 dagen.  Doet u dit niet, dan is er zoals dat heet geen sprake van verzuim en kunnen de kosten meestal niet op de wanbetaler worden verhaald.  U hoeft de wanbetaler slechts eenmalig aan te manen.

Wanneer u als bedrijf of als particulier nog geld van een particulier (niet ondernemer) krijgt is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten van toepassing.  Dat betekent dat u wettelijk verplicht bent om de wanbetaler een zogenaamde twee-weken brief te schrijven.  In deze brief moet u de wanbetaler 14 dagen (de 14 dagen gaan in wanneer de wanbetaler de brief heeft ontvangen) de gelegenheid geven om alsnog vrijwillig te betalen.  U moet in deze brief ook waarschuwen voor het feit dat bij het niet tijdig betalen van de openstaande facturen de incassokosten verschuldigd zullen zijn. Hierbij moet u verplicht ook het bedrag van de incassokosten noemen. Hoe hoog deze kosten zijn kunt u (rechts op deze site) eenvoudig uitrekenen. Vul daar het totaal openstaande bedrag (=bedrag voor de komma) in en druk op bereken incassokosten. U ziet dan wat de incassokosten zijn waar u een consument voor moet waarschuwen. Het getoonde bedrag is exclusief BTW, als u de voorbelasting kunt verrekenen mag u de BTW niet bij de incassokosten optellen. Bent u geen ondernemer voor de BTW dan moet u 21% bij de berekende incassokosten optellen. Als u zelf een aanmaning hebt gekregen kunt u ook eenvoudig controleren of er niet teveel kosten in rekening worden gebracht.

De incassokosten kunt u bij de eerste aanmaning nog niet vorderen, u mag daar alleen voor waarschuwen dat ze verschuldigd worden als niet binnen twee weken wordt betaald. Deze kosten kunt u met behulp van onderstaand schema bepalen.  Een voorbeeld van een 2-weken brief (in Word formaat) kunt u hier gratis downloaden. Als het downloaden niet lukt kunt u deze brief gratis per mail aanvragen.

Schema Incassokosten (altijd minimaal 40 euro)

Vordering tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500,- 15% over de hoofdsom € 375,- 
(min. € 40,–)
€ 5.000,- € 375,- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,-) € 625,-
€ 10.000,- € 625,- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,-) € 875,-
€ 200.000,- € 875,- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,-) € 2.775,-
Boven de € 200.000,- € 2.775,- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,-) € 6.775,-

De kosten bepaalt u niet per factuur, maar over het totale bedrag wat op dat moment open staat. U mag niet apart aanmaningskosten of administratiekosten in rekening brengen.

We raden u aan om altijd een kopie van de ondertekende aanmaning of de 2 weken brief te bewaren. Aangetekend verzenden is niet perse noodzakelijk. Wel kan het bij hogere bedragen verstandig zijn, want als de wanbetaler de ontvangst van de brief betwist moet u bij de rechter aantonen dat de wanbetaler de brief wel heeft gehad. Bij aangetekend versturen is het ook duidelijk wanneer de brief is bezorgd en wanneer dus de termijn van 2 weken begint te lopen. Een leesbevestiging van een mail alleen is niet voldoende, dat zegt immers niets over wie de mail geopend heeft.

Mocht de wanbetaler na in gebreke te zijn gesteld nog niet betalen, dan kunt u de vordering aan ons uit handen geven. Wij vorderen dan naast de hoofdsom ook de incassokosten en de eventuele rente. Als de wanbetaler na onze aanmaning(en) het bedrag inclusief kosten zonder tussenkomst van de rechter betaalt kost de incasso u helemaal niets. Wij maken dan na aftrek van de kosten uit de staffel het aan toekomende bedrag aan u over. Voor precieze informatie over de kosten bij bijvoorbeeld gedeeltelijke betaling of wanneer er helemaal niet betaald wordt of wanneer we via de rechter moeten incasseren kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend contact opnemen. Dat geldt ook wanneer u niet uit de berekening van de kosten komt, die kunnen we gratis en vrijblijvend voor u uitrekenen.

Bereken hier de incassokosten

Bereken hier voor welke incassokosten u een wanbetaler moet waarschuwen. Vul het openstaande bedrag in.
 ,00

Eerste gesprek altijd GRATIS
Bij incassos: No cure – Little pay

Mr. E.J. Postma Advies en Incassobureau

Bel vrijblijvend 0512 – 35 11 48

KLIK HIER OM TE APPEN
Maandag t/m Donderdag:
09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag:
09.00 tot 12.00 uur

U kunt ons altijd mailen

info@ejpostma.nl

Bezoekadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum
(bezoek alleen op afspraak)

Postadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum