• Laat vorderingen niet te hoog oplopen....
  • Laat vorderingen niet te lang open staan....

Incasso tips

Zonder volledig te zijn hierbij enkele tips voor een grotere kans op een succesvolle incasso:

  • Leg zoveel mogelijk afspraken schriftelijk vast. Dat geldt niet alleen voor uw incassostappen maar ook voor de onderliggende afspraken op basis waarvan u de vordering heeft. Zorg dus voor ondertekende opdrachtbevestigingen, goede opdrachtbonnen, schriftelijke koopovereenkomsten en meer in het algemeen goede overeenkomsten en goede leveringsvoorwaarden. (Deze kunnen we voor een gering bedrag voor u opstellen).
  • Probeer betalingstoezeggingen van de wanbetaler op papier of per mail te krijgen, vaak wordt per telefoon van alles door de wanbetaler beloofd, wat daarna weer glashard wordt ontkend.
  • Laat vorderingen niet te hoog oplopen. Zeker bij duurovereenkomsten hebt u mogelijk het recht om u op een opschortingsrecht te beroepen, zulks ook afhankelijk van eventuele leveringsvoorwaarden. In sommige gevallen mag u het werk stil leggen of reparatie weigeren totdat de betalingsachterstand is ingelopen. Of dat in uw geval zo is kunt u vrijblijvend bij ons navragen.
  • Laat vorderingen niet te lang open staan. Verjaring van de vordering (doorgaans 2, 3 of 5 jaar) ligt op de loer. Na verjaring van een vordering kunt u betaling niet meer afdwingen. Hou het zeker niet alleen bij het telefonisch aanmanen van de wanbetaler, maar zorg voor schriftelijke aanmaningen.
  • Wees niet te lief en te begripvol. Vaak krijgen degenen die het lastigst zijn en die de meeste druk zetten als eerste betaald. Zeker als het financieel niet al te goed met de wanbetaler gaat loopt u het risico dat u helemaal achter het net vist als u te lang wacht. Immers als de wanbetaler failliet gaat of de Wettelijke Schuldsanering op hem van toepassing wordt krijgt u waarschijnlijk helemaal niets en kunt u dat later ook niet meer krijgen.
  • Probeer bij betalingsproblemen (of een risico daarop) zekerheden voor de betaling te bedingen. Als de wanbetaler geen geld heeft, maar wel bezittingen of nog geld van een ander moet hebben, dan kunnen we proberen door middel van bijvoorbeeld een pandakte, hypotheek of cessie proberen om zekerheid te krijgen voor de betaling. Zeker wanneer zulks ruim voor een faillissement wordt geregeld hebt u er geen (of minder) last van dat de wanbetaler failliet gaat. Dergelijke akten kunnen wij voor u opstellen.
  • Als de wanbetaler tegen de factuur protesteert laat hem dat dan zoveel mogelijk schriftelijk vast leggen. Wacht in ieder geval niet te lang met het inschakelen van een jurist. Immers wanneer de wanbetaler een opschortingsrecht heeft of wanneer u deels in gebreke bent gebleven zal dat eerst opgelost moeten worden alvorens u aanspraak kunt maken op het volledige bedrag. Kijk hiervoor ook onder het tabblad correspondentie.

Bereken hier de incassokosten

Bereken hier voor welke incassokosten u een wanbetaler moet waarschuwen. Vul het openstaande bedrag in.
 ,00

Eerste gesprek altijd GRATIS
Bij incassos: No cure – Little pay

Mr. E.J. Postma Advies en Incassobureau

Bel vrijblijvend 0512 – 35 11 48

KLIK HIER OM TE APPEN
Maandag t/m Donderdag:
09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag:
09.00 tot 12.00 uur

U kunt ons altijd mailen

info@ejpostma.nl

Bezoekadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum
(bezoek alleen op afspraak)

Postadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum