• We proberen zoveel mogelijk de kosten op de tegenpartij te verhalen.
  • U krijgt vooraf per email duidelijkheid over de kosten.
    No cure - Little pay

Het kostenplaatje

Een van de belangrijkste zaken bij een incasso is het kostenplaatje dat aan een opdracht vastzit. Internet tilt op van de bureaus die u op dat punt altijd gratis incasso’s en no cure no pay beloven. Bij ons is dat ook zo, maar dat geldt alleen als de tegenpartij volledig betaald en we niet naar de rechter hoeven. Dat wordt er vaak niet bij gezegd, maar staat ergens in de kleine lettertjes verborgen waardoor u achteraf onplezierig verrast wordt door een hoge rekening. U moet daarbij ook niet vergeten dat een succesvolle incasso en zeker als dit via de rechter moet staat of valt met de deskundigheid van het incassobureau. Het gebeurt maar al te vaak dat een incassobureau zijn best niet meer doet omdat de te ontvangen provisie te laag is in verhouding tot de energie die in een zaak moet worden gestoken. U hoeft het incassobureau dan misschien niets te betalen, maar u hebt dan ook steeds uw geld nog niet. Ook hebben we het al enkele malen meegemaakt dat een zogenaamd incassobureau het geld incasseerde en dat vervolgens niet aan hun opdrachtgever afdroeg, zodat wij genoodzaakt waren dat incassobureau te dagvaarden.

a. Geen abonnementskosten of verzekeringspremie

U bent bij ons geen abonnementsgeld kwijt. Er zijn incassobureaus die dit van hun klanten vragen. Vaak is dit weggegooid geld. Zeker omdat in verreweg de meeste gevallen de tegenpartij de incassokosten moet betalen. In veel gevallen krijgen de incassobureaus dan dubbel betaalt. De meeste rechtsbijstandsverzekeraars sluiten incasso’s in hun voorwaarden uit. Vaak hebben die ook nog een bepaling in hun overeenkomst staan die er op neer komt dat de verzekeraar zelfstandig beslist over de haalbaarheid en de te volgen tactiek. U bent dan de controle kwijt. Bij ons blijft u de controle op de zaak volledig houden.

b. Hoofdregel: De tegenpartij betaalt de kosten!

Bij een incasso-opdracht proberen we zoveel mogelijk de kosten op de tegenpartij te verhalen. Bovenop deze door de tegenpartij betaalde kosten brengen we u in de regel geen extra kosten in rekening. De tegenpartij moet immers volgens de Wet Normering Incassokosten een bepaald bedrag betalen. Op dit punt is het soms ook van belang hoe uw overeenkomsten of algemene voorwaarden zijn vormgegeven.

c. Incasso tarief

Wanneer een tegenpartij in de buitengerechtelijke fase een vordering geheel of gedeeltelijk betaalt brengen we bij u van het totale bedrag een provisie in rekening (dit bedrag staat overigens vermeld de incassostaffel). Het maakt daarbij geen verschil of de klant direct aan u of aan ons betaalt. Wanneer er na onze bemoeienis met de zaak door de tegenpartij wordt betaald, bent u aan ons een bepaald percentage van het totaal ontvangen bedrag aan ons verschuldigd.

d. Minimumtarief, no cure – little pay

Voor een buitengerechtelijke fase brengen we, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, altijd een minimumtarief in rekening zie hiervoor onze tarievenlijst. Dit geldt ook als u na de eerste of tweede aanmaning van verdere stappen afziet.

e. No cure no pay

In sommige gevallen nemen we een bepaalde incassozaak aan op no cure no pay basis. Dit is afhankelijk van de soort zaak en het bedrag dat er mee gemoeid is. U betaalt ons dan alleen een bepaald (van te voren schriftelijk afgesproken) percentage van het bedrag dat we daadwerkelijk binnen weten te halen. Hier geldt dan geen minimumtarief.

f. Gerechtelijke incasso

Bij de gerechtelijke incasso brengen we u bij wege van voorschot de griffierechten, deurwaarderskosten en een voorschot op het salaris en de eventuele kosten van een procesadvocaat in rekening. Als de tegenpartij verliest moet hij uiteindelijk de kosten betalen waar hij in is veroordeelt door de rechter. Zijn de kosten dan nog niet helemaal betaald dan wordt dit verrekend met de eind afrekening die naar u wordt toegezonden.

Bij winst in een bepaalde zaak bepaalt de rechter ons salaris/het salaris van de procesadvocaat dat door de tegenpartij betaald moet worden. Dit gebeurt doormiddel van een puntensysteem. Het daadwerkelijke salaris kan hoger uitvallen, zulks afhankelijk van de ingewikkeldheid van de zaak. We houden u overigens altijd zoveel mogelijk op de hoogte van de kostenontwikkeling in een bepaalde zaak.

Bij verlies van een bepaalde zaak brengen we in de regel de door ons gemaakte uren in rekening. Meestal maken we hierover van te voren een afspraak. Dit verschilt per zaak. Vraag gerust naar de kosten en de eventuele risico’s bij een gerechtelijke incasso. Het eerste gesprek is immers gratis en vrijblijvend.

Bereken hier de incassokosten

Bereken hier voor welke incassokosten u een wanbetaler moet waarschuwen. Vul het openstaande bedrag in.
 ,00

Eerste gesprek altijd GRATIS
Bij incassos: No cure – Little pay

Mr. E.J. Postma Advies en Incassobureau

Bel vrijblijvend 0512 – 35 11 48

KLIK HIER OM TE APPEN
Maandag t/m Donderdag:
09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag:
09.00 tot 12.00 uur

U kunt ons altijd mailen

info@ejpostma.nl

Bezoekadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum
(bezoek alleen op afspraak)

Postadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum