• "Ze vonden de sleutel tot de oplossing van mijn probleem"
 • "Het adres met voldoende aandacht voor details"

Rechtsgebieden

We kunnen u onder meer op onderstaande rechtsgebieden bijstaan, ongeacht of u nu eisende of verwerende partij bent.

Arbeidsrecht

 • loonvorderingen, arbeidsvoorwaarden en nakoming van CAO bepalingen
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten en huishoudelijke reglementen
 • ontslagprocedures bij UWV en Kantongerecht
 • opstellen en controleren vaststellingsovereenkomsten
 • bemiddeling, correspondentie en procederen bij arbeidsconflicten
 • ontslagvergoeding, transitievergoeding etc.
 • concurrentiebedingen en arbeidsvoorwaarden

Huurrecht

 • opstellen/controleren v. contracten m.b.t huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte
 • toetsing huurbepalingen en huurprijs bij huurcommissies/kantongerecht
 • ontbinding van huurovereenkomsten en uitzetting/ontruiming
 • incasso van huurpenningen

Bestuursrecht

 • opstellen bezwaarschriften
 • voorlopige voorzieningen bij de bestuursrechter
 • (hoger) beroepsprocedures bij de bestuursrechter
 • verweer in verband met dwangsombeschikkingen (bijvoorbeeld van gemeente)
 • bezwaar tegen (ontwerp) bestemmingsplannen en omgevingsvergunning

Civiel recht

 • opstellen/controleren van contracten en algemene leveringsvoorwaarden
 • nakoming overeenkomsten en incasso of verweer daartegen
 • verborgen gebreken
 • consumentenkoop en koop op afstand

Sociaal zekerheidsrecht

 • problemen met uitkeringen en uitkeringsinstanties
 • bezwaar en beroepsprocedures bij gemeente en evt. rechtbank etc.

Bouwrecht

 • opstellen/controleren van aannemingsovereenkomsten
 • bouwgeschillen met aannemers of gemeente

Insolventie

 • incasso en verweer tegen incasso
 • (vrijwillige) schuldsaneringen en treffen v. betalingsregelingen
 • faillissementsaanvragen
 • pandrechtovereenkomsten
 • cessie overeenkomsten
 • geschillen met financieringsinstellingen zoals banken

Ondernemingsrecht

 • advisering van (startende) ondernemers op alle gebieden, waaronder ook opzetten administratie
 • beëindiging of aangaan van samenwerkingsverbanden (bijv. Vennootschap onder Firma)

Onroerend goed

 • juridische advisering bij aan- of verkoop van onroerend goed
 • opstellen/controleren van voorlopige koopcontracten
 • aansprakelijkheidsstellingen i.v.m. bijvoorbeeld verborgen gebreken

En nog veel meer…

Naast bovengenoemde voorbeelden kunnen we u nog op veel meer terreinen van dienst zijn. Of u nu eiser of gedaagde of particulier of ondernemer bent. We doen geen strafzaken en ook geen echtscheidingen.
Wanneer u een probleem hebt (of dat juist wilt voorkomen) kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen. Vanzelfsprekend gaan we uiterst vertrouwelijk met uw gegevens om en het eerste oriënterende gesprek is altijd gratis!

Eerste gesprek altijd GRATIS
Bij incassos: No cure – Little pay

Mr. E.J. Postma Advies en Incassobureau

Bel vrijblijvend 0512 – 35 11 48

KLIK HIER OM TE APPEN
Maandag t/m Donderdag:
09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag:
09.00 tot 12.00 uur

U kunt ons altijd mailen

info@ejpostma.nl

Bezoekadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum
(bezoek alleen op afspraak)

Postadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum