• "Ze vonden de sleutel tot de oplossing van mijn probleem"
  • "Het adres met voldoende aandacht voor details"

Met de inwerkingtreding van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) moet een particulier eerst minimaal 2 weken de gelegenheid krijgen om zonder bijkomende kosten de vordering of factuur te betalen.  Wanneer u nog geld krijgt van een particulier mag u of uw incassobureau pas incassokosten in rekening brengen als er eerst een 15 dagen-brief naar deze particulier is gestuurd waarin deze er voor wordt gewaarschuwd dat wanneer hij niet binnen 15 dagen na ontvangst van de waarschuwingsbrief incassokosten verschuldigd zal zijn. De hoogte van de incassokosten die verschuldigd zullen worden als niet binnen die 15 dagen wordt betaald moeten ook in de brief vermeld staan. Onder het tabblad “Incasso” kunt u de hoogte van de kosten uitrekenen en vindt u tevens een gratis download van een 15 dagen-brief.  Geeft u geen termijn van 15 dagen of een kortere termijn? Dan zal bij de rechter de vordering op het punt van de incassokosten vrijwel zeker worden afgewezen.

Eerste gesprek altijd GRATIS
Bij incassos: No cure – Little pay

Mr. E.J. Postma Advies en Incassobureau

Bel vrijblijvend 0512 – 35 11 48

KLIK HIER OM TE APPEN
Maandag t/m Donderdag:
09.00 tot 18.00 uur
Vrijdag:
09.00 tot 15.00 uur

U kunt ons altijd mailen

info@ejpostma.nl

Bezoekadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum
(bezoek alleen op afspraak)

Postadres:

Postbus 129
9230 AC Surhuisterveen
Fax 0512 - 35 11 56

Vanaf 1 januari 2020 heeft elke werknemer die wordt ontslagen of wiens contract niet wordt verlengd in principe recht op een transitievergoeding. Dit geldt alleen als het initiatief voor het ontslag of het niet verlengen van het tijdelijke contract bij de werkgever vandaan komt. Wanneer een werknemer zelf ontslag neemt of het initiatief niet bij de werkgever vandaan komt heeft hij dus geen recht op een transitievergoeding. Voor 1 januari 2020 hadden alleen werknemers die 2 jaar of langer in dienst waren recht op een ontslagvergoeding. Nu heeft iedere werknemer die wordt ontslagen of wiens contract niet wordt verlengd recht op een transitievergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding is 1/3e bruto maandsalaris per dienstjaar. Meer weten of advies of hulp nodig? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Eerste gesprek altijd GRATIS
Bij incassos: No cure – Little pay

Mr. E.J. Postma Advies en Incassobureau

Bel vrijblijvend 0512 – 35 11 48

KLIK HIER OM TE APPEN
Maandag t/m Donderdag:
09.00 tot 18.00 uur
Vrijdag:
09.00 tot 15.00 uur

U kunt ons altijd mailen

info@ejpostma.nl

Bezoekadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum
(bezoek alleen op afspraak)

Postadres:

Postbus 129
9230 AC Surhuisterveen
Fax 0512 - 35 11 56

Na 2 jaar ziekte vervalt in principe het recht op doorbetaling van loon. Een werkgever hoeft het loon na 24 maanden niet meer te betalen. Alleen als de werkgever te weinig aan de reintegratie heeft gedaan kan het UWV de loondoorbetalingsverplichting verlengen. Na 24 maanden ziekte vervalt wel de loondoorbetalingsverplichting maar blijft, zolang de werkgever geen actie onderneemt, het dienstverband bestaan. De werknemer blijft dus gewoon op papier in dienst. Dit wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd. Omdat het dienstverband blijft bestaan hoeft aan de werknemer geen transitievergoeding te worden betaald. De Hoge Raad heeft beslist dat een werknemer de werkgever (desnoods via de rechter) kan verplichten om het initiatief te nemen om het slapende dienstverband te beëindigen. Omdat dan het initiatief dan officieel bij de werkgever vandaan komt, heeft een werknemer die wordt ontslagen dan ook recht op een transitievergoeding. Overigens kan de werkgever die na 2 jaar doorbetaling van loon ook nog een transitievergoeding moet betalen deze transitievergoeding helemaal van het UWV terug krijgen. Bent u arbeidsongeschikt maar nooit officieel ontslagen? Dan kunt u uw werkgever sommeren om het initiatief te nemen om u te ontslaan en dan hebt u recht op een transitievergoeding ter hoogte van 1/3e bruto maandsalaris per dienstjaar. Meer weten of advies of hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op.

Eerste gesprek altijd GRATIS
Bij incassos: No cure – Little pay

Mr. E.J. Postma Advies en Incassobureau

Bel vrijblijvend 0512 – 35 11 48

KLIK HIER OM TE APPEN
Maandag t/m Donderdag:
09.00 tot 18.00 uur
Vrijdag:
09.00 tot 15.00 uur

U kunt ons altijd mailen

info@ejpostma.nl

Bezoekadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum
(bezoek alleen op afspraak)

Postadres:

Postbus 129
9230 AC Surhuisterveen
Fax 0512 - 35 11 56